GIA CÔNG CNC LẺ TẠI HÀ NỘI

Ngoài gia công hàng loạt, Microtech VN còn nhận gia công cả các sản phẩm chế thử, đơn chiếc phục vụ cho nghiên cứu, chế, độ...

Chúng tôi có thể thiết kế lại mẫu 3D cho khách hàng nếu chưa có bản vẽ.