DỊCH VỤ CUNG CẤP POSTPROCESSOR CHO MÁY PHAY 5 TRỤC MỌI CẤU HÌNH

Microtech Việt Nam cung cấp phần mềm PostProcessor độc lập với các phần mềm CAM, dữ liều đầu vào là CL Data xuất ra từ phần mềm CAM và đầu ra là mã G-CODE phù hợp với các máy CNC. Với cách tiếp cận này, phần mềm của chúng tôi tương thích với mọi cấu hình máy và các loại phần mềm CAM khác nhau.

PostProcessor được coi là bộ thông dịch giữa dữ liệu từ phần mềm CAM (như NX, CATIA, MASTERCAM...) chuyển sang mã G-CODE để giao tiếp được với máy CNC. Với mỗi loại cấu hình máy khác nhau thì Postprocessor lại phải khác nhau để phù hợp với từng loại máy. Có các loại cấu hình máy CNC 5 trục khác nhau như máy dạng HEAD-HEAD, HEAD-TABLE, TABLE-TABLE trong đó dạng TABLE- TABLE là cấu hình dễ viết PostProcessor nhất vì mã GCODE xuất ra không phụ thuộc vào chiều dài dao. Trong mỗi cấu hình nói trên, phụ thuộc vào chiều quay người ta lại chia ra loại B+, B-, C+, C- trong đó với máy phay 5 trục dạng HEAD- TABLE thì loại B+, C- được dùng phổ biến và loại này cũng dễ viết PostProcessor nhất.

Microtech Việt Nam cung cấp phần mềm PostProcessor độc lập với các phần mềm CAM, dữ liều đầu vào là CL Data xuất ra từ phần mềm CAM và đầu ra là mã G-CODE phù hợp với các máy CNC. Với cách tiếp cận này, phần mềm của chúng tôi tương thích với mọi cấu hình máy và các loại phần mềm CAM khác nhau.

Liên hệ: +84. 919.62.99.88