Công cụ ẩn trong NX: GC Toolkits

Trong NX có một công cụ ẩn dùng để vẽ lò xo, bánh răng, đĩa xích... mà khi cài không thấy chúng. Do vậy chúng ta cần kích hoạt bằng cách sau:
Hình mình minh họa bằng window 8 nên có khác chút so với phiên bản win khác nhưng về bản chất thì vẫn giống nhau.
Trước tiên bạn cần tắt NX đang mở

Bước 1: Nhấn chuột phải vào My Computer và chọn Properties

Bước 2: Chọn Advanced system settings như hình dưới
Bước 3: Nhấn vào nút Enviroment Variables
Bước 4: Ở phần System Variables chọn nút New

Bước 5: Trong mục Variable name nhập: UGII_COUTRY

            Trong mục Variable value nhập: prc  

Sau đó nhấn OK 3 lần
Bước 6: Khởi động NX tạo một file mới hoặc mở 1 file có sẵn ta sẽ thấy trên menu bar xuất hiện thêm GC_Toolkits.