ĐIỆN TỬ- TỰ ĐỘNG HÓA

 

Microtech Việt Nam là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và chuyển giao công nghệ Điện tử- Tự động hóa như:

- Cung cấp các khóa đào tạo chuyên sâu về PLC, HMI, Vi điều khiển, FPGA, Matlab-Simulink cho các doanh nghiệp và cá nhân.