Hướng dẫn cài đặt phần mềm VERICUT 7.3

Hướng dẫn cài đặt phần mềm VERICUT 7.3:

* Lưu ý: - Cài đặt bằng tài khoản Administrator, (không dùng cách chạy Run as Administrator. Với Windows 7 thì hiện tài khoản Administrator bằng cách:  Run-lusrmgr.msc- Administrator- bỏ đánh dấu disable.

             - Tắt Firewall

  1. Install Vericut
  2. Copy cgtech.lf (sau khi xóa dòng theo hướng dẫn trong file cgtech.lf tùy vào ngày tháng, lưu ý xóa dấu # ở đầu dòng có số lisence, vì đó là dấu chú thích) vào folder cài đặt , chẳng hạnC:// vericut/windows64(windows32)/license/

3.Copy cgtech.dll (trong win64 hoặc 32 tương ứng) vào folder C://vericut/windows64 (32)/vericut

  1. Vào Programs/ Vericut/ License Serve Only/ Update license on running server

Khi thấy chạy ra một cửa sổ màu đen thông báo lisence update thành công là OK.