Sửa lỗi 400 Servo Alarm trên Fanuc 6M

Lỗi 400 Servo Alarm là lỗi quá tải động cơ, thường khi lực cắt quá lớn dẫn đến động cơ bị dừng cưỡng bức sẽ báo lỗi 400 Alarm.

Lúc này các contact on/off trên driver của động cơ bị nhảy. Xử lý:

- Mở tủ điện chứa driver của động cơ truyền động.

- Reset lại contact on/off trên driver